Contact

Demolition Management
Reaal 9J
8305 BP Emmeloord

T.  0527 701 755
M. 06-10201759
E. info@dm-bv.nl
W. www.dm-bv.nl

Kvk 70228256

Certificering

SC 540

Aanduiding SC-540
Het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC 540) en asbestverwijdering (SC 530) zijn aangepast en samengevoegd tot een nieuw schema; Certificatieschema voor Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIA behorende bij Artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling).

De oude bijlage XIIIa met het certificatieschema voor asbestinventarisatie wordt ook wel aangeduid met de code SC-540. Dit is de benaming die Ascert eraan heeft gegeven.
Bij de integratie van de nieuwe bijlage XIIIa (per 1 maart 2017) is de vermelding van die code niet langer opgenomen in de regelgeving. De SC-540 code mag gebruikt worden om aan te geven dat het om een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf gaat.

Wanneer een bedrijf gecertificeerd is, mag het SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie gebruikt worden. het doel hiervan is om de asbestinventarisatie planmatig, gestructureerd, veilig en voor het milieu met minimale belasting te laten verlopen (met zo min mogelijk kans op emissie van asbestvezels).