Contact

Demolition Management
Reaal 9J
8305 BP Emmeloord

T.  0527 701 755
M. 06-10201759
E. info@dm-bv.nl
W. www.dm-bv.nl

Kvk 70228256

Certificering

Asbestinventarisatie conform het procescertificaat asbestinventarisatie

REGELGEVING ASBEST 2017

Verlaging grenswaarde amfibool en wijziging risicoklasse-indeling

Per 1 januari 2017 is art. 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd.

De grenswaarde voor amfibool is verlaagd van 10.000 naar 2000 vezels/m3, waardoor ook de risicoklasse-indeling voor verwijdering is gewijzigd van resp. 1, 2 en 3 naar 1, 2 en 2A.

♦ Risicoklasse 1: verwachte emissie bij verwijdering = < 2000 vezels/m3.
♦ Risicoklasse 2: > 2000 vezels/m3.
♦ Risicoklasse 2A: > 2000 vezels/m3 en amfibool asbest, uitgezonderd bij < 2,5 m2 losliggend oppervlak; < 2% amfiboolhoudend of bij gebruik van mini-containment of glove-bag methode.

De methode van eindcontrole verandert bij sanering onder risicoklasse 2A, om de grenswaarde van 2000 te kunnen toetsen:
♦ Er dient 4 uur i.p.v. 2 uur gemeten te worden.
♦ Het analyseren van de luchtmonsters door elektronen microscopie (SEM).
♦ Extra is dat er kleefmonsters dienen te worden genomen, die geanalyseerd worden middels elektronenmicroscopie.

TYPE ASBESTINVENTARISATIE (per 1 maart 2017)

Asbestinventarisatie visueel (voorheen type A onderzoek):
Tijdens een asbestinventarisatie worden geen destructieve onderzoekshandelingen uitgevoerd die de integriteit van het bouwwerk of gebruiksfunctie aantasten. Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van destructief onderzoek kunnen worden waargenomen dienen middels een asbestinventarisatie, inclusief destructief onderzoek inzichtelijk te worden gemaakt.

In onze rapportages zijn alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen opgenomen, zodat u een compleet beeld heeft van de aanwezige, (visueel) direct waarneembare, asbesthoudende toepassingen.

Asbestinventarisatie destructief (voorheen type B onderzoek):
Wanneer tijdens een asbestinventarisatie locaties worden waargenomen, waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn, die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk gemaakt kunnen worden (de ´uitsluitingen´), dient voorafgaand aan sloop of renovatie een aanvullende asbestinventarisatie destructief te worden uitgevoerd.

In onze rapportages worden deze uitsluitingen letterlijk vermeld, zodat voorafgaand aan de renovatie of sloop duidelijk is welke delen van een gebouw nog aanvullend onderzocht dienen te worden.

LANDELIJK ASBESTVOLGSYSTEEM (LAVS)

Per 1 maart 2017 is LAVS verplicht en is de nieuwe SC 540 van kracht. De begrippen als type A en B zijn verdwenen, alsmede (on)volledig onderzoek en bouwkundige eenheid. Hiervoor in de plaats komt de omvang en het doel van het onderzoek centraal te staan. Is het onderzoek geschikt voor sloop of alleen voor het weghalen van de aangetroffen asbesttoepassingen? Het onderzoek dient hier specifiek antwoord op te geven.

Voor het asbestinventarisatiebedrijf betekent dit kort gezegd dat alle inventarisaties via LAVS geregistreerd moeten worden. 

WAT BETEKENT DIT VOOR RAPPORTAGES OPGESTELD VOOR 1 JANUARI 2017

Wanneer u asbest laat verwijderen op basis van een rapportage welke is opgesteld vóór 1 januari 2017, dient deze voorzien te worden van een inlegvel en (indien nodig) nieuwe SMART bladen welke uitgaan van bovengenoemde wetswijzigingen. Wij kunnen deze inlegvellen voor u verzorgen.