Contact

Demolition Management
Reaal 9J
8305 BP Emmeloord

T.  0527 701 755
M. 06-10201759
E. info@dm-bv.nl
W. www.dm-bv.nl

Kvk 70228256

Certificering

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zoals weergegeven op de site van de overheid is lastig leesbaar wegens het formele taalgebruik. We maken een onderscheid tussen niet-particulier en particulier.

Vanaf 1 juli 1993 is het beroepsmatig gebruik van asbest in vrijwel alle niet-particuliere panden en objecten verboden.
Bij aankoop, renovatie of sloop van onroerend goed is het belangrijk vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit om de kans op onverwachte kosten in de toekomst te minimaliseren.

Als het gevolg van onder de WABO vallen van een sloopvergunning is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Sinds 1 oktober 2010 is de verkorte termijn van vier weken om op de aanvraag van een sloopvergunning voor het verwijderen van asbest te beslissen vervallen. De sloopvergunning volgt nu de algemene beslistermijnen van maximaal acht weken en in geval van de uitgebreide voorbereidingsprocedure kan deze verlengd worden tot maximaal zes maanden.

Voor verdere informatie: www.wetten.overheid.nl/BWBR0019316