Asbest?

Wij helpen u verder!

0527 – 701 755
info@dm-bv.nl
Helder, praktisch & betrokken

Sinds 2006 houdt Demolition Management zich bezig met het opstellen van asbestinventarisatierapporten conform het ‘Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.’ Voorafgaande aan sloop of renovatie is het wettelijk verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Met een asbestinventarisatierapport kan een melding asbestverwijdering of in geval van sloop, een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente, zodat het asbest verwijderd kan worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze melding kunnen wij voor u verzorgen! Wij onderscheiden ons door heldere, praktische en werkbare rapportages. Meedenken met de klant is voor ons vanzelfsprekend.

Demolition Management in ‘De Specialist’ magazine
Certificering
Procescertificaat
Procescertificaat

Wij zijn een Ascert erkend bedrijf

Heeft u sloopplannen?

Dan is het tegenwoordig verplicht om naast een asbestinventarisatie ook een ecologische quickscan uit te laten voeren.
De Wet milieubeheer stelt strikte regels om de biodiversiteit en natuurlijke habitats te beschermen.
Wij laten de ecologische quickscans uitvoeren door een externe partij.

Wat is een ecologische quickscan?
Een ecologische quickscan is een beknopt onderzoek waarbij snel inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid van beschermde flora en fauna op een locatie.
Deze stappen worden gemaakt
1. Vooronderzoek
Het verzamelen van informatie over het gebied via literatuurstudie en databanken.

2. Veldbezoek
Een terreinbezoek waarbij het gebied wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde soorten en habitats.

3. Rapportage
Het opstellen van een overzichtelijk rapport met bevindingen, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.

De voordelen van een quickscan
+ Vroegtijdig de aanwezigheid van beschermde flora en fauna detecteren.

+ Bepalen of aanvullende ecologische onderzoeken nodig zijn.

+ Voorkomen dat de sloopwerkzaamheden vertraging oplopen door onverwachte milieukwesties.

+ Voldoen aan wettelijke vereisten en vergunningsvoorwaarden.